ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน13th Taipei International Invention Show & Technoment (INST 2017)

Comments are closed.